CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Thị xã Gò Công
Lĩnh vực: Giáo dục Mầm non
Thủ tục: Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Thành phần hồ sơ đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học chuyển trường từ nước ngoài về nước:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT) Mau don_nuoc ngoai ve_TT28.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

Thành phần hồ sơ đối với học sinh tiểu học chuyển trường trong nước gồm:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT) Mau don_trong nuoc_TT28.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Học bạ   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học), tiến độ thực hiện chương trình (theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT), bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định Mau thong tin TLHT_TT28.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có)   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

.

Số lượng hồ sơ

01 bộ