CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Cái Bè
Lĩnh vực: Giáo dục Trung học
Thủ tục: Tuyển sinh trung học cơ sở
Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Bản sao giấy khai sinh hợp lệ Bản chính: 0
Bản sao: 1
Học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Đối tượng tuyển sinh là người đã hoàn thành chương trình tiểu học.
Số lượng hồ sơ

01 bộ