Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Hồ sơ tiếp nhận
412.564
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
403.992
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 19/08/2022 06:46:08

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2022

thời gian cập nhật số liệu: 19/08/2022 06:46:08

Số lượt truy cập
45177266
Đang online: 20
Hôm qua: 29962
Tháng trước: 974211
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 35.248 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 36.325 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 33.764 hồ sơ
 • Quá hạn 2.561 hồ sơ
 • Tháng
  8/2022
  92,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 52.075 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 53.353 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 49.783 hồ sơ
 • Quá hạn 3.570 hồ sơ
 • Tháng
  7/2022
  93,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 61.679 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.324 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 59.226 hồ sơ
 • Quá hạn 2.098 hồ sơ
 • Tháng
  6/2022
  96,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 55.555 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 54.616 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 52.770 hồ sơ
 • Quá hạn 1.846 hồ sơ
 • Tháng
  5/2022
  96,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 53.687 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 53.221 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 51.256 hồ sơ
 • Quá hạn 1.965 hồ sơ
 • Tháng
  4/2022
  96,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.679 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 63.958 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 61.789 hồ sơ
 • Quá hạn 2.169 hồ sơ
 • Tháng
  3/2022
  96,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 43.917 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.082 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 41.174 hồ sơ
 • Quá hạn 908 hồ sơ
 • Tháng
  2/2022
  97,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 42.378 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.121 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 41.641 hồ sơ
 • Quá hạn 480 hồ sơ
 • Tháng
  1/2022
  98,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 44.425 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 43.631 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 42.629 hồ sơ
 • Quá hạn 1.002 hồ sơ
 • Tháng
  12/2021
  97,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 40.263 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 37.627 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 36.904 hồ sơ
 • Quá hạn 723 hồ sơ
 • Tháng
  11/2021
  98,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 60.493 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 58.051 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 56.922 hồ sơ
 • Quá hạn 1.129 hồ sơ
 • Tháng
  10/2021
  98,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 26.729 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 25.547 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 25.353 hồ sơ
 • Quá hạn 194 hồ sơ
 • Tháng
  9/2021
  99,2% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.