Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Hồ sơ tiếp nhận
401.876
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
392.670
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 12/08/2022 23:27:37

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2022

thời gian cập nhật số liệu: 12/08/2022 23:27:37

Số lượt truy cập
44986360
Đang online: 11
Hôm qua: 33113
Tháng trước: 974211
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 24.786 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 25.072 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 23.588 hồ sơ
 • Quá hạn 1.484 hồ sơ
 • Tháng
  8/2022
  94,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 52.053 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 53.279 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 49.714 hồ sơ
 • Quá hạn 3.565 hồ sơ
 • Tháng
  7/2022
  93,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 61.619 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.244 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 59.159 hồ sơ
 • Quá hạn 2.085 hồ sơ
 • Tháng
  6/2022
  96,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 55.513 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 54.549 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 52.722 hồ sơ
 • Quá hạn 1.827 hồ sơ
 • Tháng
  5/2022
  96,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 53.633 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 53.102 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 51.193 hồ sơ
 • Quá hạn 1.909 hồ sơ
 • Tháng
  4/2022
  96,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.644 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 63.828 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 61.725 hồ sơ
 • Quá hạn 2.103 hồ sơ
 • Tháng
  3/2022
  96,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 43.887 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.012 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 41.139 hồ sơ
 • Quá hạn 873 hồ sơ
 • Tháng
  2/2022
  97,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 42.372 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.097 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 41.626 hồ sơ
 • Quá hạn 471 hồ sơ
 • Tháng
  1/2022
  98,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 44.425 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 43.571 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 42.605 hồ sơ
 • Quá hạn 966 hồ sơ
 • Tháng
  12/2021
  97,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 40.263 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 37.575 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 36.860 hồ sơ
 • Quá hạn 715 hồ sơ
 • Tháng
  11/2021
  98,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 60.493 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 58.051 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 56.922 hồ sơ
 • Quá hạn 1.129 hồ sơ
 • Tháng
  10/2021
  98,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 26.729 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 25.547 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 25.353 hồ sơ
 • Quá hạn 194 hồ sơ
 • Tháng
  9/2021
  99,2% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.