Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Hồ sơ tiếp nhận
308.564
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
298.550
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 24/06/2022 16:04:50

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2022

thời gian cập nhật số liệu: 24/06/2022 16:04:50

Số lượt truy cập
43427122
Đang online: 10
Hôm qua: 33928
Tháng trước: 1084077
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 49.037 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 48.742 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 47.286 hồ sơ
 • Quá hạn 1.456 hồ sơ
 • Tháng
  6/2022
  97,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 55.110 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 54.099 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 52.271 hồ sơ
 • Quá hạn 1.828 hồ sơ
 • Tháng
  5/2022
  96,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 53.001 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 52.471 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 50.552 hồ sơ
 • Quá hạn 1.919 hồ sơ
 • Tháng
  4/2022
  96,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.077 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 63.243 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 61.142 hồ sơ
 • Quá hạn 2.101 hồ sơ
 • Tháng
  3/2022
  96,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 43.296 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 41.418 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.545 hồ sơ
 • Quá hạn 873 hồ sơ
 • Tháng
  2/2022
  97,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 41.262 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 40.979 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.508 hồ sơ
 • Quá hạn 471 hồ sơ
 • Tháng
  1/2022
  98,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 44.425 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 43.571 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 42.605 hồ sơ
 • Quá hạn 966 hồ sơ
 • Tháng
  12/2021
  97,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 40.263 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 37.573 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 36.860 hồ sơ
 • Quá hạn 713 hồ sơ
 • Tháng
  11/2021
  98,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 60.721 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 58.298 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 57.167 hồ sơ
 • Quá hạn 1.131 hồ sơ
 • Tháng
  10/2021
  98,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 27.108 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 25.892 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 25.688 hồ sơ
 • Quá hạn 204 hồ sơ
 • Tháng
  9/2021
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 11.898 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 12.116 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 11.937 hồ sơ
 • Quá hạn 179 hồ sơ
 • Tháng
  8/2021
  98,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 20.628 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 22.465 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 22.124 hồ sơ
 • Quá hạn 341 hồ sơ
 • Tháng
  7/2021
  98,5% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.