Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Hồ sơ tiếp nhận
328.463
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
318.474
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 07/07/2022 10:02:01

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2022

thời gian cập nhật số liệu: 07/07/2022 10:02:01

Số lượt truy cập
43794560
Đang online: 15
Hôm qua: 31798
Tháng trước: 965124
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 8.859 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 9.310 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 8.733 hồ sơ
 • Quá hạn 577 hồ sơ
 • Tháng
  7/2022
  93,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 60.073 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 59.733 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 57.632 hồ sơ
 • Quá hạn 2.101 hồ sơ
 • Tháng
  6/2022
  96,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 55.099 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 54.100 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 52.273 hồ sơ
 • Quá hạn 1.827 hồ sơ
 • Tháng
  5/2022
  96,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 53.000 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 52.480 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 50.562 hồ sơ
 • Quá hạn 1.918 hồ sơ
 • Tháng
  4/2022
  96,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.085 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 63.262 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 61.161 hồ sơ
 • Quá hạn 2.101 hồ sơ
 • Tháng
  3/2022
  96,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 43.296 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 41.423 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.550 hồ sơ
 • Quá hạn 873 hồ sơ
 • Tháng
  2/2022
  97,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 41.262 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 40.979 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.508 hồ sơ
 • Quá hạn 471 hồ sơ
 • Tháng
  1/2022
  98,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 44.425 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 43.571 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 42.605 hồ sơ
 • Quá hạn 966 hồ sơ
 • Tháng
  12/2021
  97,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 40.263 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 37.573 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 36.860 hồ sơ
 • Quá hạn 713 hồ sơ
 • Tháng
  11/2021
  98,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 60.493 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 58.051 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 56.922 hồ sơ
 • Quá hạn 1.129 hồ sơ
 • Tháng
  10/2021
  98,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 26.737 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 25.555 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 25.361 hồ sơ
 • Quá hạn 194 hồ sơ
 • Tháng
  9/2021
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 11.898 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 12.116 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 11.937 hồ sơ
 • Quá hạn 179 hồ sơ
 • Tháng
  8/2021
  98,5% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.