Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Hồ sơ tiếp nhận
40.191
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
34.875
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 28/01/2022 11:50:25

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2022

thời gian cập nhật số liệu: 28/01/2022 11:50:25

Số lượt truy cập
38569236
Đang online: 12
Hôm qua: 32107
Tháng trước: 1004499
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 40.305 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 39.591 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 37.062 hồ sơ
 • Quá hạn 2.529 hồ sơ
 • Tháng
  1/2022
  93,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 45.235 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 43.714 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 41.371 hồ sơ
 • Quá hạn 2.343 hồ sơ
 • Tháng
  12/2021
  94,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 41.309 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 39.454 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 36.643 hồ sơ
 • Quá hạn 2.811 hồ sơ
 • Tháng
  11/2021
  92,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 61.642 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 58.841 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 57.439 hồ sơ
 • Quá hạn 1.402 hồ sơ
 • Tháng
  10/2021
  97,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 27.563 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 26.210 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 25.868 hồ sơ
 • Quá hạn 342 hồ sơ
 • Tháng
  9/2021
  98,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 12.100 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 12.502 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 12.017 hồ sơ
 • Quá hạn 485 hồ sơ
 • Tháng
  8/2021
  96,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 20.981 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 22.507 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 21.672 hồ sơ
 • Quá hạn 835 hồ sơ
 • Tháng
  7/2021
  96,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 66.021 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 67.593 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 65.355 hồ sơ
 • Quá hạn 2.238 hồ sơ
 • Tháng
  6/2021
  96,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 61.680 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 60.699 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 58.930 hồ sơ
 • Quá hạn 1.769 hồ sơ
 • Tháng
  5/2021
  97,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 63.163 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.150 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 60.496 hồ sơ
 • Quá hạn 1.654 hồ sơ
 • Tháng
  4/2021
  97,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 71.383 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 68.422 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 66.742 hồ sơ
 • Quá hạn 1.680 hồ sơ
 • Tháng
  3/2021
  97,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.466 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 36.453 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.700 hồ sơ
 • Quá hạn 1.753 hồ sơ
 • Tháng
  2/2021
  95,2% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.