Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Hồ sơ tiếp nhận
510.126
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
493.646
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 28/11/2021 20:25:10

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2021

thời gian cập nhật số liệu: 28/11/2021 20:25:10

Số lượt truy cập
36663810
Đang online: 7
Hôm qua: 28635
Tháng trước: 1700143
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 37.367 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 35.991 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 33.395 hồ sơ
 • Quá hạn 2.596 hồ sơ
 • Tháng
  11/2021
  92,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 65.788 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 59.572 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 57.552 hồ sơ
 • Quá hạn 2.020 hồ sơ
 • Tháng
  10/2021
  96,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 28.149 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 26.255 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 25.909 hồ sơ
 • Quá hạn 346 hồ sơ
 • Tháng
  9/2021
  98,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 12.101 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 12.502 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 12.017 hồ sơ
 • Quá hạn 485 hồ sơ
 • Tháng
  8/2021
  96,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 20.908 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 22.436 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 21.600 hồ sơ
 • Quá hạn 836 hồ sơ
 • Tháng
  7/2021
  96,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 66.006 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 67.582 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 65.342 hồ sơ
 • Quá hạn 2.240 hồ sơ
 • Tháng
  6/2021
  96,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 61.657 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 60.677 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 58.908 hồ sơ
 • Quá hạn 1.769 hồ sơ
 • Tháng
  5/2021
  97,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 63.149 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.137 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 60.481 hồ sơ
 • Quá hạn 1.656 hồ sơ
 • Tháng
  4/2021
  97,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 71.386 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 68.422 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 66.742 hồ sơ
 • Quá hạn 1.680 hồ sơ
 • Tháng
  3/2021
  97,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.466 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 36.475 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.699 hồ sơ
 • Quá hạn 1.776 hồ sơ
 • Tháng
  2/2021
  95,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 49.902 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 49.674 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 47.298 hồ sơ
 • Quá hạn 2.376 hồ sơ
 • Tháng
  1/2021
  95,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 50.679 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 50.798 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 47.786 hồ sơ
 • Quá hạn 3.012 hồ sơ
 • Tháng
  12/2020
  94,1% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.