Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Hồ sơ tiếp nhận
524.774
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
507.532
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 09/12/2021 05:08:19

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2021

thời gian cập nhật số liệu: 09/12/2021 05:08:19

Số lượt truy cập
37012768
Đang online: 26
Hôm qua: 30340
Tháng trước: 1037411
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 11.337 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 10.823 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 10.399 hồ sơ
 • Quá hạn 424 hồ sơ
 • Tháng
  12/2021
  96,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 41.018 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 39.177 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 36.352 hồ sơ
 • Quá hạn 2.825 hồ sơ
 • Tháng
  11/2021
  92,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 65.615 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 59.567 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 57.552 hồ sơ
 • Quá hạn 2.015 hồ sơ
 • Tháng
  10/2021
  96,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 28.032 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 26.248 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 25.905 hồ sơ
 • Quá hạn 343 hồ sơ
 • Tháng
  9/2021
  98,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 12.100 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 12.502 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 12.017 hồ sơ
 • Quá hạn 485 hồ sơ
 • Tháng
  8/2021
  96,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 20.908 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 22.434 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 21.599 hồ sơ
 • Quá hạn 835 hồ sơ
 • Tháng
  7/2021
  96,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 66.005 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 67.581 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 65.342 hồ sơ
 • Quá hạn 2.239 hồ sơ
 • Tháng
  6/2021
  96,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 61.656 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 60.677 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 58.908 hồ sơ
 • Quá hạn 1.769 hồ sơ
 • Tháng
  5/2021
  97,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 63.147 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.135 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 60.481 hồ sơ
 • Quá hạn 1.654 hồ sơ
 • Tháng
  4/2021
  97,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 71.383 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 68.422 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 66.742 hồ sơ
 • Quá hạn 1.680 hồ sơ
 • Tháng
  3/2021
  97,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.466 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 36.452 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.699 hồ sơ
 • Quá hạn 1.753 hồ sơ
 • Tháng
  2/2021
  95,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 49.901 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 49.633 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 47.298 hồ sơ
 • Quá hạn 2.335 hồ sơ
 • Tháng
  1/2021
  95,3% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.