Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Hồ sơ tiếp nhận
469.843
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
455.456
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 28/10/2021 10:08:38

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2021

thời gian cập nhật số liệu: 28/10/2021 10:08:38

Số lượt truy cập
35596338
Đang online: 9
Hôm qua: 33173
Tháng trước: 1661510
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 62.553 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 56.610 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 54.585 hồ sơ
 • Quá hạn 2.025 hồ sơ
 • Tháng
  10/2021
  96,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 28.225 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 26.267 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 25.916 hồ sơ
 • Quá hạn 351 hồ sơ
 • Tháng
  9/2021
  98,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 12.102 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 12.507 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 12.014 hồ sơ
 • Quá hạn 493 hồ sơ
 • Tháng
  8/2021
  96,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 20.907 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 22.446 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 21.601 hồ sơ
 • Quá hạn 845 hồ sơ
 • Tháng
  7/2021
  96,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 66.011 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 67.579 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 65.328 hồ sơ
 • Quá hạn 2.251 hồ sơ
 • Tháng
  6/2021
  96,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 61.590 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 60.603 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 58.834 hồ sơ
 • Quá hạn 1.769 hồ sơ
 • Tháng
  5/2021
  97,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 63.121 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.106 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 60.450 hồ sơ
 • Quá hạn 1.656 hồ sơ
 • Tháng
  4/2021
  97,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 71.358 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 68.404 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 66.724 hồ sơ
 • Quá hạn 1.680 hồ sơ
 • Tháng
  3/2021
  97,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.464 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 36.473 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.697 hồ sơ
 • Quá hạn 1.776 hồ sơ
 • Tháng
  2/2021
  95,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 49.902 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 49.676 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 47.297 hồ sơ
 • Quá hạn 2.379 hồ sơ
 • Tháng
  1/2021
  95,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 50.679 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 50.799 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 47.787 hồ sơ
 • Quá hạn 3.012 hồ sơ
 • Tháng
  12/2020
  94,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 49.161 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 48.233 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 46.249 hồ sơ
 • Quá hạn 1.984 hồ sơ
 • Tháng
  11/2020
  95,9% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.