Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Hồ sơ tiếp nhận
466.409
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
452.138
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 26/10/2021 15:25:38

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2021

thời gian cập nhật số liệu: 26/10/2021 15:25:38

Số lượt truy cập
35527201
Đang online: 21
Hôm qua: 34494
Tháng trước: 1661510
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 60.385 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 54.485 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 52.529 hồ sơ
 • Quá hạn 1.956 hồ sơ
 • Tháng
  10/2021
  96,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 28.642 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 26.461 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 26.097 hồ sơ
 • Quá hạn 364 hồ sơ
 • Tháng
  9/2021
  98,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 12.097 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 12.502 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 12.009 hồ sơ
 • Quá hạn 493 hồ sơ
 • Tháng
  8/2021
  96,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 20.899 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 22.438 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 21.593 hồ sơ
 • Quá hạn 845 hồ sơ
 • Tháng
  7/2021
  96,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 65.983 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 67.550 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 65.301 hồ sơ
 • Quá hạn 2.249 hồ sơ
 • Tháng
  6/2021
  96,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 61.054 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 60.077 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 58.299 hồ sơ
 • Quá hạn 1.778 hồ sơ
 • Tháng
  5/2021
  97,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 63.054 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.029 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 60.351 hồ sơ
 • Quá hạn 1.678 hồ sơ
 • Tháng
  4/2021
  97,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 71.235 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 68.282 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 66.602 hồ sơ
 • Quá hạn 1.680 hồ sơ
 • Tháng
  3/2021
  97,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.450 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 36.458 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.682 hồ sơ
 • Quá hạn 1.776 hồ sơ
 • Tháng
  2/2021
  95,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 49.840 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 49.614 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 47.238 hồ sơ
 • Quá hạn 2.376 hồ sơ
 • Tháng
  1/2021
  95,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 50.679 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 50.799 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 47.787 hồ sơ
 • Quá hạn 3.012 hồ sơ
 • Tháng
  12/2020
  94,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 49.161 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 48.233 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 46.249 hồ sơ
 • Quá hạn 1.984 hồ sơ
 • Tháng
  11/2020
  95,9% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.