Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Hồ sơ tiếp nhận
383.908
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
376.804
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 16/09/2021 13:59:49

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2021

thời gian cập nhật số liệu: 16/09/2021 13:59:49

Số lượt truy cập
33214680
Đang online: 12
Hôm qua: 50264
Tháng trước: 1361985
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 9.775 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 9.520 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 9.467 hồ sơ
 • Quá hạn 53 hồ sơ
 • Tháng
  9/2021
  99,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 12.097 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 12.502 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 12.009 hồ sơ
 • Quá hạn 493 hồ sơ
 • Tháng
  8/2021
  96,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 20.205 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 21.760 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 20.911 hồ sơ
 • Quá hạn 849 hồ sơ
 • Tháng
  7/2021
  96,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 63.709 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 65.292 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 63.027 hồ sơ
 • Quá hạn 2.265 hồ sơ
 • Tháng
  6/2021
  96,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 60.714 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 59.746 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 57.959 hồ sơ
 • Quá hạn 1.787 hồ sơ
 • Tháng
  5/2021
  97,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.772 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.748 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 60.055 hồ sơ
 • Quá hạn 1.693 hồ sơ
 • Tháng
  4/2021
  97,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 71.244 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 68.288 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 66.602 hồ sơ
 • Quá hạn 1.686 hồ sơ
 • Tháng
  3/2021
  97,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.455 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 36.464 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.683 hồ sơ
 • Quá hạn 1.781 hồ sơ
 • Tháng
  2/2021
  95,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 49.723 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 49.526 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 47.125 hồ sơ
 • Quá hạn 2.401 hồ sơ
 • Tháng
  1/2021
  95,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 50.724 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 50.804 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 47.790 hồ sơ
 • Quá hạn 3.014 hồ sơ
 • Tháng
  12/2020
  94,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 49.161 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 48.233 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 46.249 hồ sơ
 • Quá hạn 1.984 hồ sơ
 • Tháng
  11/2020
  95,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.677 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 63.862 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 62.823 hồ sơ
 • Quá hạn 1.039 hồ sơ
 • Tháng
  10/2020
  98,4% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.