Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ tiếp nhận
2.052.849
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
2.037.208
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 23/10/2020 20:00:40

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2020

thời gian cập nhật số liệu: 23/10/2020 20:00:40

Số lượt truy cập
10491167
Đang online: 12
Hôm qua: 42051
Tháng trước: 912714
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 51.074 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 50.476 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 48.729 hồ sơ
 • Quá hạn 1.747 hồ sơ
 • Tháng
  10/2020
  96,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 73.697 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 73.442 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 70.129 hồ sơ
 • Quá hạn 3.313 hồ sơ
 • Tháng
  9/2020
  95,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 58.113 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 59.655 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 54.853 hồ sơ
 • Quá hạn 4.802 hồ sơ
 • Tháng
  8/2020
  92,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 61.815 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.464 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 57.811 hồ sơ
 • Quá hạn 3.653 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  94,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 68.211 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 67.287 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 63.278 hồ sơ
 • Quá hạn 4.009 hồ sơ
 • Tháng
  6/2020
  94,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.829 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 60.492 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 58.608 hồ sơ
 • Quá hạn 1.884 hồ sơ
 • Tháng
  5/2020
  96,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 34.586 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 34.074 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 32.277 hồ sơ
 • Quá hạn 1.797 hồ sơ
 • Tháng
  4/2020
  94,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 68.680 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 68.199 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 65.145 hồ sơ
 • Quá hạn 3.054 hồ sơ
 • Tháng
  3/2020
  95,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.352 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.301 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 59.359 hồ sơ
 • Quá hạn 2.942 hồ sơ
 • Tháng
  2/2020
  95,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.132 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 36.749 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 35.021 hồ sơ
 • Quá hạn 1.728 hồ sơ
 • Tháng
  1/2020
  95,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 45.706 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.900 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.290 hồ sơ
 • Quá hạn 2.610 hồ sơ
 • Tháng
  12/2019
  93,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 42.599 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.102 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.140 hồ sơ
 • Quá hạn 1.962 hồ sơ
 • Tháng
  11/2019
  95,3% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.