Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ tiếp nhận
2.056.043
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
2.040.393
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 27/10/2020 14:07:19

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2020

thời gian cập nhật số liệu: 27/10/2020 14:07:19

Số lượt truy cập
10637527
Đang online: 42
Hôm qua: 46812
Tháng trước: 912714
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 54.867 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 53.942 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 52.099 hồ sơ
 • Quá hạn 1.843 hồ sơ
 • Tháng
  10/2020
  96,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 73.523 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 73.329 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 70.094 hồ sơ
 • Quá hạn 3.235 hồ sơ
 • Tháng
  9/2020
  95,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 57.971 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 59.488 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 54.839 hồ sơ
 • Quá hạn 4.649 hồ sơ
 • Tháng
  8/2020
  92,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 61.727 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.423 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 57.808 hồ sơ
 • Quá hạn 3.615 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  94,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 68.171 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 67.237 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 63.280 hồ sơ
 • Quá hạn 3.957 hồ sơ
 • Tháng
  6/2020
  94,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.796 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 60.477 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 58.633 hồ sơ
 • Quá hạn 1.844 hồ sơ
 • Tháng
  5/2020
  97,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 34.570 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 34.083 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 32.296 hồ sơ
 • Quá hạn 1.787 hồ sơ
 • Tháng
  4/2020
  94,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 68.638 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 68.151 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 65.138 hồ sơ
 • Quá hạn 3.013 hồ sơ
 • Tháng
  3/2020
  95,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.322 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.258 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 59.385 hồ sơ
 • Quá hạn 2.873 hồ sơ
 • Tháng
  2/2020
  95,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.077 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 36.695 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 35.035 hồ sơ
 • Quá hạn 1.660 hồ sơ
 • Tháng
  1/2020
  95,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 45.656 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.917 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.307 hồ sơ
 • Quá hạn 2.610 hồ sơ
 • Tháng
  12/2019
  93,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 42.599 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.105 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.143 hồ sơ
 • Quá hạn 1.962 hồ sơ
 • Tháng
  11/2019
  95,3% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.