Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ tiếp nhận
2.053.005
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
2.037.456
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 24/10/2020 14:01:55

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2020

thời gian cập nhật số liệu: 24/10/2020 14:01:55

Số lượt truy cập
10529643
Đang online: 17
Hôm qua: 36023
Tháng trước: 912714
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 51.386 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 50.728 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 48.992 hồ sơ
 • Quá hạn 1.736 hồ sơ
 • Tháng
  10/2020
  96,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 73.621 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 73.440 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 70.129 hồ sơ
 • Quá hạn 3.311 hồ sơ
 • Tháng
  9/2020
  95,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 58.095 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 59.655 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 54.853 hồ sơ
 • Quá hạn 4.802 hồ sơ
 • Tháng
  8/2020
  92,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 61.799 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.463 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 57.813 hồ sơ
 • Quá hạn 3.650 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  94,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 68.191 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 67.284 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 63.284 hồ sơ
 • Quá hạn 4.000 hồ sơ
 • Tháng
  6/2020
  94,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.813 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 60.492 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 58.625 hồ sơ
 • Quá hạn 1.867 hồ sơ
 • Tháng
  5/2020
  96,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 34.582 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 34.075 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 32.280 hồ sơ
 • Quá hạn 1.795 hồ sơ
 • Tháng
  4/2020
  94,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 68.677 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 68.193 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 65.151 hồ sơ
 • Quá hạn 3.042 hồ sơ
 • Tháng
  3/2020
  95,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.352 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.298 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 59.365 hồ sơ
 • Quá hạn 2.933 hồ sơ
 • Tháng
  2/2020
  95,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.132 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 36.754 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 35.031 hồ sơ
 • Quá hạn 1.723 hồ sơ
 • Tháng
  1/2020
  95,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 45.706 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.905 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.295 hồ sơ
 • Quá hạn 2.610 hồ sơ
 • Tháng
  12/2019
  93,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 42.599 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.102 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.140 hồ sơ
 • Quá hạn 1.962 hồ sơ
 • Tháng
  11/2019
  95,3% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.