Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Hồ sơ tiếp nhận
97.437
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
91.557
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 06/03/2021 08:18:36

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2021

thời gian cập nhật số liệu: 06/03/2021 08:18:36

Số lượt truy cập
16980699
Đang online: 54
Hôm qua: 111310
Tháng trước: 2494243
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 14.712 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 14.725 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 14.333 hồ sơ
 • Quá hạn 392 hồ sơ
 • Tháng
  3/2021
  97,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 34.404 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 35.383 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 33.575 hồ sơ
 • Quá hạn 1.808 hồ sơ
 • Tháng
  2/2021
  94,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 48.731 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 48.544 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 46.069 hồ sơ
 • Quá hạn 2.475 hồ sơ
 • Tháng
  1/2021
  94,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 50.715 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 50.730 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 47.695 hồ sơ
 • Quá hạn 3.035 hồ sơ
 • Tháng
  12/2020
  94,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 49.165 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 48.239 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 46.246 hồ sơ
 • Quá hạn 1.993 hồ sơ
 • Tháng
  11/2020
  95,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.684 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 63.868 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 62.826 hồ sơ
 • Quá hạn 1.042 hồ sơ
 • Tháng
  10/2020
  98,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 76.236 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 75.317 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 74.192 hồ sơ
 • Quá hạn 1.125 hồ sơ
 • Tháng
  9/2020
  98,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 60.412 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 60.120 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 58.422 hồ sơ
 • Quá hạn 1.698 hồ sơ
 • Tháng
  8/2020
  97,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.422 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 64.178 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 63.293 hồ sơ
 • Quá hạn 885 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  98,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 70.479 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 68.853 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 67.504 hồ sơ
 • Quá hạn 1.349 hồ sơ
 • Tháng
  6/2020
  98,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 65.291 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 63.607 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 62.580 hồ sơ
 • Quá hạn 1.027 hồ sơ
 • Tháng
  5/2020
  98,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.753 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 35.316 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.261 hồ sơ
 • Quá hạn 1.055 hồ sơ
 • Tháng
  4/2020
  97,0% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.