Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ tiếp nhận
1.976.300
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
1.961.422
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 23/09/2020 07:58:14

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2020

thời gian cập nhật số liệu: 23/09/2020 07:58:14

Số lượt truy cập
9382007
Đang online: 46
Hôm qua: 31397
Tháng trước: 916291
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 52.891 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 53.031 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 50.499 hồ sơ
 • Quá hạn 2.532 hồ sơ
 • Tháng
  9/2020
  95,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 57.861 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 59.402 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 54.598 hồ sơ
 • Quá hạn 4.804 hồ sơ
 • Tháng
  8/2020
  91,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 61.451 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.101 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 57.446 hồ sơ
 • Quá hạn 3.655 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  94,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 66.541 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 65.614 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 61.602 hồ sơ
 • Quá hạn 4.012 hồ sơ
 • Tháng
  6/2020
  93,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.394 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 60.052 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 58.164 hồ sơ
 • Quá hạn 1.888 hồ sơ
 • Tháng
  5/2020
  96,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 34.497 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 33.982 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 32.185 hồ sơ
 • Quá hạn 1.797 hồ sơ
 • Tháng
  4/2020
  94,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 68.432 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 67.932 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 64.874 hồ sơ
 • Quá hạn 3.058 hồ sơ
 • Tháng
  3/2020
  95,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.093 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.073 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 59.121 hồ sơ
 • Quá hạn 2.952 hồ sơ
 • Tháng
  2/2020
  95,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 34.985 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 36.584 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.856 hồ sơ
 • Quá hạn 1.728 hồ sơ
 • Tháng
  1/2020
  95,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 45.695 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.895 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.285 hồ sơ
 • Quá hạn 2.610 hồ sơ
 • Tháng
  12/2019
  93,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 42.594 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.102 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.140 hồ sơ
 • Quá hạn 1.962 hồ sơ
 • Tháng
  11/2019
  95,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 61.072 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 60.292 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 58.875 hồ sơ
 • Quá hạn 1.417 hồ sơ
 • Tháng
  10/2019
  97,6% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.