Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Hồ sơ tiếp nhận
306.555
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
297.111
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 14/06/2021 03:04:44

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2021

thời gian cập nhật số liệu: 14/06/2021 03:04:44

Số lượt truy cập
26916010
Đang online: 91
Hôm qua: 120023
Tháng trước: 3656928
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 30.300 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 31.012 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 29.972 hồ sơ
 • Quá hạn 1.040 hồ sơ
 • Tháng
  6/2021
  96,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 59.558 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 58.578 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 56.782 hồ sơ
 • Quá hạn 1.796 hồ sơ
 • Tháng
  5/2021
  96,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.195 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.164 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 59.453 hồ sơ
 • Quá hạn 1.711 hồ sơ
 • Tháng
  4/2021
  97,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 70.817 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 67.869 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 66.164 hồ sơ
 • Quá hạn 1.705 hồ sơ
 • Tháng
  3/2021
  97,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.449 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 36.451 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.660 hồ sơ
 • Quá hạn 1.791 hồ sơ
 • Tháng
  2/2021
  95,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 49.724 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 49.521 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 47.116 hồ sơ
 • Quá hạn 2.405 hồ sơ
 • Tháng
  1/2021
  95,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 50.725 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 50.802 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 47.787 hồ sơ
 • Quá hạn 3.015 hồ sơ
 • Tháng
  12/2020
  94,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 49.164 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 48.231 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 46.247 hồ sơ
 • Quá hạn 1.984 hồ sơ
 • Tháng
  11/2020
  95,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.682 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 63.864 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 62.825 hồ sơ
 • Quá hạn 1.039 hồ sơ
 • Tháng
  10/2020
  98,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 76.235 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 75.317 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 74.192 hồ sơ
 • Quá hạn 1.125 hồ sơ
 • Tháng
  9/2020
  98,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 60.412 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 60.116 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 58.422 hồ sơ
 • Quá hạn 1.694 hồ sơ
 • Tháng
  8/2020
  97,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.422 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 64.175 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 63.291 hồ sơ
 • Quá hạn 884 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  98,6% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.