Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Hồ sơ tiếp nhận
322.116
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
313.079
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 19/06/2021 09:00:45

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2021

thời gian cập nhật số liệu: 19/06/2021 09:00:45

Số lượt truy cập
27611899
Đang online: 85
Hôm qua: 169542
Tháng trước: 3656928
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 44.921 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 45.998 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 44.492 hồ sơ
 • Quá hạn 1.506 hồ sơ
 • Tháng
  6/2021
  96,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 60.089 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 59.105 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 57.319 hồ sơ
 • Quá hạn 1.786 hồ sơ
 • Tháng
  5/2021
  97,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.494 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.461 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 59.768 hồ sơ
 • Quá hạn 1.693 hồ sơ
 • Tháng
  4/2021
  97,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 71.002 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 68.046 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 66.360 hồ sơ
 • Quá hạn 1.686 hồ sơ
 • Tháng
  3/2021
  97,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.449 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 36.458 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.677 hồ sơ
 • Quá hạn 1.781 hồ sơ
 • Tháng
  2/2021
  95,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 49.724 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 49.527 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 47.126 hồ sơ
 • Quá hạn 2.401 hồ sơ
 • Tháng
  1/2021
  95,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 50.725 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 50.805 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 47.790 hồ sơ
 • Quá hạn 3.015 hồ sơ
 • Tháng
  12/2020
  94,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 49.163 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 48.233 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 46.249 hồ sơ
 • Quá hạn 1.984 hồ sơ
 • Tháng
  11/2020
  95,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.681 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 63.864 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 62.825 hồ sơ
 • Quá hạn 1.039 hồ sơ
 • Tháng
  10/2020
  98,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 76.235 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 75.317 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 74.192 hồ sơ
 • Quá hạn 1.125 hồ sơ
 • Tháng
  9/2020
  98,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 60.412 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 60.116 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 58.422 hồ sơ
 • Quá hạn 1.694 hồ sơ
 • Tháng
  8/2020
  97,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.422 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 64.175 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 63.291 hồ sơ
 • Quá hạn 884 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  98,6% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.