Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ tiếp nhận
1.868.351
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
1.851.830
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 07/08/2020 05:08:54

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2020

thời gian cập nhật số liệu: 07/08/2020 05:08:54

Số lượt truy cập
7338
Đang online: 0
Hôm qua: 30
Tháng trước: 723
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 10.227 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 11.888 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 10.596 hồ sơ
 • Quá hạn 1.292 hồ sơ
 • Tháng
  8/2020
  89,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 57.432 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 56.912 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 53.246 hồ sơ
 • Quá hạn 3.666 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  93,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 65.033 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 64.597 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 60.607 hồ sơ
 • Quá hạn 3.990 hồ sơ
 • Tháng
  6/2020
  93,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.405 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 59.764 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 57.958 hồ sơ
 • Quá hạn 1.806 hồ sơ
 • Tháng
  5/2020
  97,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 34.527 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 33.892 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 32.076 hồ sơ
 • Quá hạn 1.816 hồ sơ
 • Tháng
  4/2020
  94,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 68.422 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 67.836 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 64.762 hồ sơ
 • Quá hạn 3.074 hồ sơ
 • Tháng
  3/2020
  95,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.146 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.052 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 59.097 hồ sơ
 • Quá hạn 2.955 hồ sơ
 • Tháng
  2/2020
  95,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.008 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 36.569 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.825 hồ sơ
 • Quá hạn 1.744 hồ sơ
 • Tháng
  1/2020
  95,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 45.742 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.910 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.300 hồ sơ
 • Quá hạn 2.610 hồ sơ
 • Tháng
  12/2019
  93,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 42.611 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.129 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.167 hồ sơ
 • Quá hạn 1.962 hồ sơ
 • Tháng
  11/2019
  95,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 61.082 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 60.296 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 58.879 hồ sơ
 • Quá hạn 1.417 hồ sơ
 • Tháng
  10/2019
  97,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 58.102 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 57.962 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 56.083 hồ sơ
 • Quá hạn 1.879 hồ sơ
 • Tháng
  9/2019
  96,8% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.