Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ tiếp nhận
1.973.350
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
1.957.663
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 21/09/2020 19:55:30

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2020

thời gian cập nhật số liệu: 21/09/2020 19:55:30

Số lượt truy cập
9343755
Đang online: 13
Hôm qua: 30292
Tháng trước: 916291
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 49.724 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 50.067 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 47.639 hồ sơ
 • Quá hạn 2.428 hồ sơ
 • Tháng
  9/2020
  95,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 57.863 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 59.399 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 54.595 hồ sơ
 • Quá hạn 4.804 hồ sơ
 • Tháng
  8/2020
  91,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 61.451 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.101 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 57.446 hồ sơ
 • Quá hạn 3.655 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  94,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 66.541 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 65.614 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 61.602 hồ sơ
 • Quá hạn 4.012 hồ sơ
 • Tháng
  6/2020
  93,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.394 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 60.052 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 58.164 hồ sơ
 • Quá hạn 1.888 hồ sơ
 • Tháng
  5/2020
  96,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 34.497 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 33.860 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 32.062 hồ sơ
 • Quá hạn 1.798 hồ sơ
 • Tháng
  4/2020
  94,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 68.442 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 67.858 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 64.800 hồ sơ
 • Quá hạn 3.058 hồ sơ
 • Tháng
  3/2020
  95,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.106 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.026 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 59.074 hồ sơ
 • Quá hạn 2.952 hồ sơ
 • Tháng
  2/2020
  95,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 34.991 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 36.550 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.822 hồ sơ
 • Quá hạn 1.728 hồ sơ
 • Tháng
  1/2020
  95,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 45.711 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.825 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.215 hồ sơ
 • Quá hạn 2.610 hồ sơ
 • Tháng
  12/2019
  93,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 42.601 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.084 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.122 hồ sơ
 • Quá hạn 1.962 hồ sơ
 • Tháng
  11/2019
  95,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 61.078 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 60.258 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 58.841 hồ sơ
 • Quá hạn 1.417 hồ sơ
 • Tháng
  10/2019
  97,6% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.