Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Hồ sơ tiếp nhận
242.451
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
232.801
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 14/05/2021 17:08:49

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2021

thời gian cập nhật số liệu: 14/05/2021 17:08:49

Số lượt truy cập
22551159
Đang online: 40
Hôm qua: 98623
Tháng trước: 2078080
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 26.605 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 26.318 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 25.554 hồ sơ
 • Quá hạn 764 hồ sơ
 • Tháng
  5/2021
  97,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 61.465 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 60.414 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 58.702 hồ sơ
 • Quá hạn 1.712 hồ sơ
 • Tháng
  4/2021
  97,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 70.731 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 67.732 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 66.034 hồ sơ
 • Quá hạn 1.698 hồ sơ
 • Tháng
  3/2021
  97,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.151 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 36.137 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.349 hồ sơ
 • Quá hạn 1.788 hồ sơ
 • Tháng
  2/2021
  95,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 49.606 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 49.367 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 46.971 hồ sơ
 • Quá hạn 2.396 hồ sơ
 • Tháng
  1/2021
  95,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 50.725 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 50.803 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 47.787 hồ sơ
 • Quá hạn 3.016 hồ sơ
 • Tháng
  12/2020
  94,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 49.164 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 48.231 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 46.247 hồ sơ
 • Quá hạn 1.984 hồ sơ
 • Tháng
  11/2020
  95,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.682 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 63.864 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 62.825 hồ sơ
 • Quá hạn 1.039 hồ sơ
 • Tháng
  10/2020
  98,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 76.235 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 75.317 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 74.192 hồ sơ
 • Quá hạn 1.125 hồ sơ
 • Tháng
  9/2020
  98,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 60.412 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 60.116 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 58.422 hồ sơ
 • Quá hạn 1.694 hồ sơ
 • Tháng
  8/2020
  97,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.422 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 64.176 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 63.292 hồ sơ
 • Quá hạn 884 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  98,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 70.479 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 68.862 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 67.515 hồ sơ
 • Quá hạn 1.347 hồ sơ
 • Tháng
  6/2020
  98,0% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.