Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Hồ sơ tiếp nhận
650.006
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
636.250
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 01/12/2020 08:27:45

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2020

thời gian cập nhật số liệu: 01/12/2020 08:27:45

Số lượt truy cập
11953962
Đang online: 12
Hôm qua: 39058
Tháng trước: 1107580
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 262 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 790 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 770 hồ sơ
 • Quá hạn 20 hồ sơ
 • Tháng
  12/2020
  97,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 48.459 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 48.864 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 45.048 hồ sơ
 • Quá hạn 3.816 hồ sơ
 • Tháng
  11/2020
  92,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.742 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 63.598 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 61.345 hồ sơ
 • Quá hạn 2.253 hồ sơ
 • Tháng
  10/2020
  96,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 76.149 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 75.991 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 72.780 hồ sơ
 • Quá hạn 3.211 hồ sơ
 • Tháng
  9/2020
  95,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 60.421 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.789 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 57.255 hồ sơ
 • Quá hạn 4.534 hồ sơ
 • Tháng
  8/2020
  92,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.423 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 64.296 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 60.614 hồ sơ
 • Quá hạn 3.682 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  94,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 70.487 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 69.526 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 65.634 hồ sơ
 • Quá hạn 3.892 hồ sơ
 • Tháng
  6/2020
  94,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 65.253 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.868 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 61.056 hồ sơ
 • Quá hạn 1.812 hồ sơ
 • Tháng
  5/2020
  97,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.742 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 35.057 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 33.316 hồ sơ
 • Quá hạn 1.741 hồ sơ
 • Tháng
  4/2020
  95,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 68.708 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 67.863 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 65.225 hồ sơ
 • Quá hạn 2.638 hồ sơ
 • Tháng
  3/2020
  96,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.422 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.427 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 59.567 hồ sơ
 • Quá hạn 2.860 hồ sơ
 • Tháng
  2/2020
  95,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.083 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 36.666 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 35.077 hồ sơ
 • Quá hạn 1.589 hồ sơ
 • Tháng
  1/2020
  95,7% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.