Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ tiếp nhận
1.890.818
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
1.875.098
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 15/08/2020 11:01:42

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2020

thời gian cập nhật số liệu: 15/08/2020 11:01:42

Số lượt truy cập
8261309
Đang online: 13
Hôm qua: 34156
Tháng trước: 959582
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 26.877 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 28.899 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 26.150 hồ sơ
 • Quá hạn 2.749 hồ sơ
 • Tháng
  8/2020
  90,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 61.282 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 60.930 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 57.251 hồ sơ
 • Quá hạn 3.679 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  94,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 66.503 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 65.572 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 61.543 hồ sơ
 • Quá hạn 4.029 hồ sơ
 • Tháng
  6/2020
  93,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.418 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 59.955 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 58.056 hồ sơ
 • Quá hạn 1.899 hồ sơ
 • Tháng
  5/2020
  96,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 34.531 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 33.889 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 32.080 hồ sơ
 • Quá hạn 1.809 hồ sơ
 • Tháng
  4/2020
  94,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 68.465 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 67.877 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 64.805 hồ sơ
 • Quá hạn 3.072 hồ sơ
 • Tháng
  3/2020
  95,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.145 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.052 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 59.097 hồ sơ
 • Quá hạn 2.955 hồ sơ
 • Tháng
  2/2020
  95,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 34.998 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 36.532 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.800 hồ sơ
 • Quá hạn 1.732 hồ sơ
 • Tháng
  1/2020
  95,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 45.742 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.867 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.257 hồ sơ
 • Quá hạn 2.610 hồ sơ
 • Tháng
  12/2019
  93,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 42.611 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.109 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.147 hồ sơ
 • Quá hạn 1.962 hồ sơ
 • Tháng
  11/2019
  95,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 61.082 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 60.281 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 58.864 hồ sơ
 • Quá hạn 1.417 hồ sơ
 • Tháng
  10/2019
  97,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 58.102 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 57.955 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 56.077 hồ sơ
 • Quá hạn 1.878 hồ sơ
 • Tháng
  9/2019
  96,8% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.