Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ tiếp nhận
1.808.037
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
1.790.496
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 07/07/2020 08:06:13

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2020

thời gian cập nhật số liệu: 07/07/2020 08:06:13

Số lượt truy cập
7055961
Đang online: 18
Hôm qua: 37137
Tháng trước: 794484
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 10.902 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 11.058 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 10.547 hồ sơ
 • Quá hạn 511 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  95,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 63.581 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 64.011 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 60.009 hồ sơ
 • Quá hạn 4.002 hồ sơ
 • Tháng
  6/2020
  93,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.256 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 59.521 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 57.731 hồ sơ
 • Quá hạn 1.790 hồ sơ
 • Tháng
  5/2020
  97,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 34.477 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 33.839 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 32.035 hồ sơ
 • Quá hạn 1.804 hồ sơ
 • Tháng
  4/2020
  94,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 68.349 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 67.784 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 64.693 hồ sơ
 • Quá hạn 3.091 hồ sơ
 • Tháng
  3/2020
  95,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.134 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.034 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 59.073 hồ sơ
 • Quá hạn 2.961 hồ sơ
 • Tháng
  2/2020
  95,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.002 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 36.574 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.829 hồ sơ
 • Quá hạn 1.745 hồ sơ
 • Tháng
  1/2020
  95,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 45.763 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.940 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.321 hồ sơ
 • Quá hạn 2.619 hồ sơ
 • Tháng
  12/2019
  93,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 42.612 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.144 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.181 hồ sơ
 • Quá hạn 1.963 hồ sơ
 • Tháng
  11/2019
  95,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 61.086 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 60.302 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 58.885 hồ sơ
 • Quá hạn 1.417 hồ sơ
 • Tháng
  10/2019
  97,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 58.102 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 57.963 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 56.084 hồ sơ
 • Quá hạn 1.879 hồ sơ
 • Tháng
  9/2019
  96,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 73.537 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 72.998 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 71.016 hồ sơ
 • Quá hạn 1.982 hồ sơ
 • Tháng
  8/2019
  97,3% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.