Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ tiếp nhận
2.059.357
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
2.044.026
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 28/10/2020 17:12:56

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2020

thời gian cập nhật số liệu: 28/10/2020 17:12:56

Số lượt truy cập
10697617
Đang online: 11
Hôm qua: 43900
Tháng trước: 912714
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 57.891 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 57.269 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 55.172 hồ sơ
 • Quá hạn 2.097 hồ sơ
 • Tháng
  10/2020
  96,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 73.522 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 73.329 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 70.094 hồ sơ
 • Quá hạn 3.235 hồ sơ
 • Tháng
  9/2020
  95,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 57.979 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 59.495 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 54.846 hồ sơ
 • Quá hạn 4.649 hồ sơ
 • Tháng
  8/2020
  92,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 61.746 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.442 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 57.827 hồ sơ
 • Quá hạn 3.615 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  94,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 68.216 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 67.282 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 63.325 hồ sơ
 • Quá hạn 3.957 hồ sơ
 • Tháng
  6/2020
  94,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.823 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 60.504 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 58.660 hồ sơ
 • Quá hạn 1.844 hồ sơ
 • Tháng
  5/2020
  97,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 34.586 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 34.099 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 32.312 hồ sơ
 • Quá hạn 1.787 hồ sơ
 • Tháng
  4/2020
  94,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 68.670 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 68.183 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 65.170 hồ sơ
 • Quá hạn 3.013 hồ sơ
 • Tháng
  3/2020
  95,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.393 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.329 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 59.456 hồ sơ
 • Quá hạn 2.873 hồ sơ
 • Tháng
  2/2020
  95,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.094 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 36.712 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 35.052 hồ sơ
 • Quá hạn 1.660 hồ sơ
 • Tháng
  1/2020
  95,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 45.656 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.917 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.307 hồ sơ
 • Quá hạn 2.610 hồ sơ
 • Tháng
  12/2019
  93,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 42.599 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.104 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.142 hồ sơ
 • Quá hạn 1.962 hồ sơ
 • Tháng
  11/2019
  95,3% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.