Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ tiếp nhận
2.063.800
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
2.048.347
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 30/10/2020 15:40:07

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2020

thời gian cập nhật số liệu: 30/10/2020 15:40:07

Số lượt truy cập
10764840
Đang online: 15
Hôm qua: 33509
Tháng trước: 912714
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 63.814 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.730 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 60.499 hồ sơ
 • Quá hạn 2.231 hồ sơ
 • Tháng
  10/2020
  96,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 75.442 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 75.301 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 72.054 hồ sơ
 • Quá hạn 3.247 hồ sơ
 • Tháng
  9/2020
  95,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 60.028 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.509 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 56.841 hồ sơ
 • Quá hạn 4.668 hồ sơ
 • Tháng
  8/2020
  92,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.050 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 63.746 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 60.062 hồ sơ
 • Quá hạn 3.684 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  94,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 70.434 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 69.618 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 65.565 hồ sơ
 • Quá hạn 4.053 hồ sơ
 • Tháng
  6/2020
  94,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 65.211 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.789 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 60.910 hồ sơ
 • Quá hạn 1.879 hồ sơ
 • Tháng
  5/2020
  97,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.701 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 35.099 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 33.312 hồ sơ
 • Quá hạn 1.787 hồ sơ
 • Tháng
  4/2020
  94,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 68.670 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 68.183 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 65.170 hồ sơ
 • Quá hạn 3.013 hồ sơ
 • Tháng
  3/2020
  95,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.393 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.320 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 59.456 hồ sơ
 • Quá hạn 2.864 hồ sơ
 • Tháng
  2/2020
  95,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 35.094 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 36.712 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 35.052 hồ sơ
 • Quá hạn 1.660 hồ sơ
 • Tháng
  1/2020
  95,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 45.656 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.921 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.311 hồ sơ
 • Quá hạn 2.610 hồ sơ
 • Tháng
  12/2019
  93,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 42.599 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.107 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.145 hồ sơ
 • Quá hạn 1.962 hồ sơ
 • Tháng
  11/2019
  95,3% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.