Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ tiếp nhận
1.745.898
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
1.728.881
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 07/06/2020 02:36:19

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2020

thời gian cập nhật số liệu: 07/06/2020 02:36:19

Số lượt truy cập
6220386
Đang online: 16
Hôm qua: 23858
Tháng trước: 795380
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 14.061 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 14.420 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 13.380 hồ sơ
 • Quá hạn 1.040 hồ sơ
 • Tháng
  6/2020
  92,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.027 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 60.267 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 56.454 hồ sơ
 • Quá hạn 3.813 hồ sơ
 • Tháng
  5/2020
  93,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 34.494 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 34.231 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 31.814 hồ sơ
 • Quá hạn 2.417 hồ sơ
 • Tháng
  4/2020
  92,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 68.353 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 68.263 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 64.638 hồ sơ
 • Quá hạn 3.625 hồ sơ
 • Tháng
  3/2020
  94,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 64.116 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.426 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 59.242 hồ sơ
 • Quá hạn 3.184 hồ sơ
 • Tháng
  2/2020
  94,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 34.995 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 36.637 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.708 hồ sơ
 • Quá hạn 1.929 hồ sơ
 • Tháng
  1/2020
  94,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 45.764 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 43.037 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.092 hồ sơ
 • Quá hạn 2.945 hồ sơ
 • Tháng
  12/2019
  93,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 42.671 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.167 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 39.806 hồ sơ
 • Quá hạn 2.361 hồ sơ
 • Tháng
  11/2019
  94,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 61.105 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 60.123 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 58.299 hồ sơ
 • Quá hạn 1.824 hồ sơ
 • Tháng
  10/2019
  97,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 58.110 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 58.708 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 55.932 hồ sơ
 • Quá hạn 2.776 hồ sơ
 • Tháng
  9/2019
  95,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 73.538 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 73.097 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 68.214 hồ sơ
 • Quá hạn 4.883 hồ sơ
 • Tháng
  8/2019
  93,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 73.949 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 73.052 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 68.560 hồ sơ
 • Quá hạn 4.492 hồ sơ
 • Tháng
  7/2019
  93,9% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng..

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

.