CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 242 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BTP-TGG-276594 ̣(1) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
2 X-KNTC01 Tiếp công dân tại cấp xã Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
3 BNN-TGG-288020 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
4 BKH-TGG-272039 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
5 BLĐ-TBVXH-TGG-286341 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Bảo trợ xã hội
6 BGTVT-TGG-284955-H-X Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa
7 X-KNTC02 Xử lý đơn thư tại cấp xã Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
8 MT02 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường
9 X-NCN02 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
10 2.001023.000.00.00.H58 Đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
11 BTP-TTG-277449 Công nhận Hòa giải viên Hòa giải cơ sở
12 BNV-TGG-264931 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Thi đua, khen thưởng Trung ương
13 BLĐ-TBVXH-TGG-286342 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Bảo trợ xã hội
14 BLĐ-TBVXH-TGG-286126 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
15 BNN-TGG-288289 Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) Lâm nghiệp