CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 61 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 X-CSTE01 Cấp phát thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
2 KNTC01 Giải quyết khiếu nại Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
3 X-KNTC01 Tiếp công dân tại cấp xã Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
4 KTTT01 Đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động hợp tác xã (Mới)
5 X-QLCT01 Thay đổi nơi đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý con dấu
6 BKH-TGG-272039 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
7 TS01 Hỗ trợ về dầu cho ngư dân là chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản Thủy sản
8 X-CSTE02 Cấp lại, đổi thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
9 X-KNTC02 Xử lý đơn thư tại cấp xã Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
10 X-QLCT02 Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý con dấu
11 KTTT03 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động hợp tác xã (Mới)
12 X-QLCT03 Tách Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý con dấu
13 X-KNTC04 Giải quyết tố cáo tại cấp xã Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
14 X-QLCT04 Cấp Giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý con dấu
15 X-QLCT05 Cấp đổi Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Đăng ký, quản lý con dấu