CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 272 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BTT-TGG-284219 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông
2 BTP-TGG-276594 ̣(1) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
3 BLĐ-TBVXH-TGG-286341 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Bảo trợ xã hội
4 BGD-TGG-285395 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
5 BGD-TGG-285244 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
6 TTR-TGG-4 thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Giải quyết khiếu nại tố cáo
7 TTR-TGG-11 thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Giải quyết tố cáo
8 LN01 Khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của chủ rừng là hộ gia đình Lâm nghiệp
9 BCT-TGG-275230 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
10 MT4171_03 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường (Cấp xã) Môi trường
11 BLĐ-TBVXH-TGG-286185 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
12 BNN-TGG-288021 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
13 QLNN1701 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Quản lí nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
14 TTR-TGG-15 thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Tiếp công dân
15 BVH-TGG-278881 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở-BVH-TGG-278881 Thể dục thể thao