CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 244 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TTR-TGG-7 thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại tố cáo
2 TTR-TGG-10 thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Giải quyết tố cáo
3 HT16002 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
4 TTR-TGG-14 thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện Tiếp công dân
5 BTT-TGG-284219 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông
6 BTP-TGG-276594 ̣(1) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
7 BTP-TGG-276620 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực
8 BLĐ-TBVXH-TGG-286126 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
9 BGD-TGG-285397 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
10 TTR-TGG-3 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại tố cáo
11 BGD-TGG-285250 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
12 BXD-TGG-263413-H Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Quản lý hoạt động xây dựng
13 TTR-TGG-15 thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Tiếp công dân
14 BVH-TGG-278881 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở-BVH-TGG-278881 Thể dục thể thao
15 BNV-TGG-264891 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Chính phủ