CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 323 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BTT-TGG-284219 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông
2 BTP-TGG-276594 ̣(1) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
3 BTP-TGG-276606 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực
4 DB01 Cấp và tái cấp biển hiệu hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh và các loại xe tương tự Đường bộ
5 X-HCTP01 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Đăng ký, quản lý cư trú
6 KTTT01 Đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động hợp tác xã (Mới)
7 LN01 Khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của chủ rừng là hộ gia đình Lâm nghiệp
8 X-LN01 Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là tổ chức Lâm nghiệp
9 MT01 Cấp Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường Môi trường
10 X-NCN01 Đăng ký việc nuôi con nuôi Nuôi con nuôi
11 BVH-TGG-278881 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở-BVH-TGG-278881 Thể dục thể thao
12 TNXH01 Hồ sơ người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm Phòng chống tệ nạn xã hội
13 TS01 Hỗ trợ về dầu cho ngư dân là chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản Thủy sản
14 BTT-TGG-284222 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông
15 DB02 Cấp Giấy phép đậu đỗ Đường bộ