CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 275 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BTT-TGG-284219 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông
2 BTP-TGG-276594 ̣(1) Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
3 BLĐ-TBVXH-TGG-286208 Thủ tục “Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế” Bảo trợ xã hội
4 DB01 Cấp và tái cấp biển hiệu hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh và các loại xe tương tự Đường bộ
5 DIEU22_QD18 Trình tự thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Đất đai
6 BGD-TGG-285250 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
7 QT149 Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
8 X-KNTC01 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
9 PCTN01 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập (chung) Chống tham nhũng
10 BLĐ-TBVXH-TGG-286146 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Lao động - tiền lương
11 BTM-TGG-264790 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (Cấp huyện) Môi trường
12 BTP-TGG-277304 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
13 CMND01 Cấp mới Chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện Cấp, quản lý chứng minh nhân dân
14 CS Giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp “Giấy chứng nhận”đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài ủy quyền cho thân nhân ở trong nước kê khai, nhận chế độ Chính sách
15 BVH-TGG-278881 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở-BVH-TGG-278881 Thể dục thể thao