CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BGD-TGG-285432 Cho phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
2 BGD-TGG-285434 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
3 BGD-TGG-285246 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi, tuyển sinh
4 BGD-TGG-285245 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi, tuyển sinh
5 BGD-TGG-285247 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi, tuyển sinh
6 GDDT60 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên Giáo dục và Đào tạo