h1

h2

h3

h4


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2050 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 1.002131.000.00.00.H58 Cấp giấy phép hoạt độngkhám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả Khám bệnh, chữa bệnh
32 1.002162.000.00.00.H58 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
33 1.002182.000.00.00.H58 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
34 1.002191.000.00.00.H58 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
35 1.002215.000.00.00.H58 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
36 1.002230.000.00.00.H58 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
37 1.002464.000.00.00.H58 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh
38 1.006780.000.00.00.H58 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng Khám bệnh, chữa bệnh
39 2.000559.000.00.00.H58 Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Khám bệnh, chữa bệnh
40 1.000844.000.00.00.H58 Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS Y tế Dự phòng
41 1.004568.000.00.00.H58 Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Y tế Dự phòng
42 1.004568.000.00.00.H58 Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Y tế Dự phòng
43 1.004607.000.00.00.H58 Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Y tế Dự phòng
44 1.002216.000.00.00.H58 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà Y tế Dự phòng
45 1.002231.000.00.00.H58 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh Y tế Dự phòng