CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 296 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 QL_DKCT04 Cấp lại Sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý con dấu
47 BTP-TTG-277450 Thôi làm Hòa giải viên Hòa giải cơ sở
48 BVH-TGG-278932 Công nhận lần đầu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"-BVH-TGG-278932 Văn hóa cơ sở
49 BTP-TGG-276609 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Chứng thực
50 BLĐ-TBVXH-TGG-286127 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
51 DT05 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Đấu thầu
52 BVH-TGG-278796 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)-BVH-TGG-278796 Gia đình
53 X-NCC05 Trợ cấp mai táng phí và trợ cấp 01 lần đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần Người có công
54 QL_DKCT05 Điều chỉnh thay đổi trong Sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý con dấu
55 HDDN05 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
56 BVH-TGG-278933 Công nhận lại "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"-BVH-TGG-278933 Văn hóa cơ sở
57 BTP-TGG-276612 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực
58 BLĐ-TBVXH-TGG-286129 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội
59 DT06 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Đấu thầu
60 TS06 Hỗ trợ tổ chức và cá nhân khắc phục thiệt hại do thiên tai trên biển thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện Thủy sản