Thống kê theo lĩnh vực của Chi cục thuế TX Gò Công

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 506 336 284 170 66.4 %