Thống kê theo lĩnh vực của Chi cục thuế Thành phố Mỹ Tho

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 6982 6119 1902 863 87.6 %