Thống kê theo lĩnh vực của Chi cục thuế thị xã Gò Công

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 2604 2523 1110 81 96.9 %