Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ TX Gò Công

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 495 317 304 178 64 %
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 216 216 215 0 100 %
Quản lý hoạt động xây dựng 176 150 150 26 85.2 %
Hộ tịch 130 129 125 1 99.2 %