Thống kê theo lĩnh vực của CN VPĐK Đất TP.Mỹ Tho

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 253 219 110 34 86.6 %