Thống kê theo lĩnh vực của Văn phòng HĐND và UBND huyện Gò Công Tây

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 1194 534 472 660 44.7 %
Bảo trợ xã hội 287 283 283 4 98.6 %
Hộ tịch 100 98 95 2 98 %
Quản lý hoạt động xây dựng 31 23 20 8 74.2 %
Tôn giáo 5 5 4 0 100 %
Tổ chức phi chính phủ 4 4 4 0 100 %
Thi đua khen thưởng 2 2 2 0 100 %