Mức độ 4  Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Ký hiệu thủ tục: 2.000081.000.00.00.H58
Lượt xem: 1888
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện


Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang


Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp


 • Trực tuyến


 • Dịch vụ bưu chính

Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp


 • 30 Ngày làm việc


  Ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


  Trực tuyến


 • 30 Ngày làm việc


  Ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


  Dịch vụ bưu chính


 • 30 Ngày làm việc


  Gửi hồ sơ trực tiếp đến Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường bưu điệnÐối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

 • Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (gia hạn)

Lệ phí


I. Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình: 3.750.000 đồng Trường hợp một cơ sở đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng nhiều thiết bị X-quang chẩn đoán y tế thì thu như sau: - Đối với giấy phép sử dụng từ 2 đến 3 thiết bị thì áp dụng mức thu bằng 95 % mức thu phí tại Biểu mức thu; - Đối với giấy phép sử dụng từ 4 đến 5 thiết bị thì áp dụng mức thu bằng 90 % mức thu phí tại Biểu mức thu; - Đối với giấy phép sử dụng từ 6 thiết bị trở lên thì áp dụng mức thu bằng 85 % mức thu phí tại Biểu mức thu. II. Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường: 2.250.000 đồng Trường hợp một cơ sở đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng nhiều thiết bị X-quang chẩn đoán y tế thì thu như sau: - Đối với giấy phép sử dụng từ 2 đến 3 thiết bị thì áp dụng mức thu bằng 95 % mức thu phí tại Biểu mức thu; - Đối với giấy phép sử dụng từ 4 đến 5 thiết bị thì áp dụng mức thu bằng 90 % mức thu phí tại Biểu mức thu; - Đối với giấy phép sử dụng từ 6 thiết bị trở lên thì áp dụng mức thu bằng 85 % mức thu phí tại Biểu mức thu. III. Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner): 6.000.000 đồng Trường hợp một cơ sở đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng nhiều thiết bị X-quang chẩn đoán y tế thì thu như sau: - Đối với giấy phép sử dụng từ 2 đến 3 thiết bị thì áp dụng mức thu bằng 95 % mức thu phí tại Biểu mức thu; - Đối với giấy phép sử dụng từ 4 đến 5 thiết bị thì áp dụng mức thu bằng 90 % mức thu phí tại Biểu mức thu; - Đối với giấy phép sử dụng từ 6 thiết bị trở lên thì áp dụng mức thu bằng 85 % mức thu phí tại Biểu mức thu IV. Thiết bị X-quang chụp răng, chụp vú, di động: 1.500.000 đồng Trường hợp một cơ sở đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng nhiều thiết bị X-quang chẩn đoán y tế thì thu như sau: - Đối với giấy phép sử dụng từ 2 đến 3 thiết bị thì áp dụng mức thu bằng 95 % mức thu phí tại Biểu mức thu; - Đối với giấy phép sử dụng từ 4 đến 5 thiết bị thì áp dụng mức thu bằng 90 % mức thu phí tại Biểu mức thu; - Đối với giấy phép sử dụng từ 6 thiết bị trở lên thì áp dụng mức thu bằng 85 % mức thu phí tại Biểu mức thu. V. Thiết bị X-quang đo mật độ xương: 2.250.000 đồng Trường hợp một cơ sở đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng nhiều thiết bị X-quang chẩn đoán y tế thì thu như sau: - Đối với giấy phép sử dụng từ 2 đến 3 thiết bị thì áp dụng mức thu bằng 95 % mức thu phí tại Biểu mức thu; - Đối với giấy phép sử dụng từ 4 đến 5 thiết bị thì áp dụng mức thu bằng 90 % mức thu phí tại Biểu mức thu; - Đối với giấy phép sử dụng từ 6 thiết bị trở lên thì áp dụng mức thu bằng 85 % mức thu phí tại Biểu mức thu.


Phí


không có


Căn cứ pháp lý


 • LUẬT Năng lượng nguyên tử Số: 18/2008/QH12

 • Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ Số: 08/2010/TT-BKHCN

 • Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử Số: 287/2016/TT-BTC

 • Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế).

 • Tổ chức, cá nhân có yêu cầu gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) nộp hồ sơ cho Sở KH&CN địa phương

 • Sở KH&CN địa phương xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định: + Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (gia hạn). + Trong trường hợp không cấp giấy phép, Sở Khoa học và Công nghệ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Đơn đề nghị

Đơn đề nghị gia hạn GP tiến hành CVBX.docx

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ mới so với hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép lần trước

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ (tương ứng với công việc bức xạ đề nghị gia hạn)

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Bản sao giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn

 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

File mẫu:

 • Đơn đề nghị gia hạn giấy phép Tải về
 • Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Tải về


60 ngày trước khi giấy phép hết hạn, người được cấp giấy phép phải đề nghị gia hạn giấy phép. Nếu người được cấp giấy phép đề nghị gia hạn sau thời gian quy định này, thì hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép sẽ không được xem xét và cơ sở phải làm thủ tục xin cấp giấy phép mới.