Mức độ 4  Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế)

Ký hiệu thủ tục: 2.000065.000.00.00.H58
Lượt xem: 1962
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện


Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang


Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp


 • Trực tuyến


 • Dịch vụ bưu chính

Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp


 • 10 Ngày làm việc


  Ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


  Trực tuyến


 • 10 Ngày làm việc


  Ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


  Dịch vụ bưu chính


 • 10 Ngày làm việc


  Ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệÐối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

 • Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở

Lệ phí


500.000 đồng


Phí


không


Căn cứ pháp lý


 • LUẬT Năng lượng nguyên tử Số: 18/2008/QH12

 • Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ Số: 08/2010/TT-BKHCN

 • Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân Số: 25/2014/TT-BKHCN

 • Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử Số: 287/2016/TT-BTC

 • Tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt bản kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở phải lập hồ sơ theo quy định và gửi 01 bộ hồ sơ về Sở KH&CN địa phương

 • Sở KH&CN địa phương tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. + Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở KH&CN địa phương tiến hành thẩm định hồ sơ và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định. + Trường hợp không đồng ý phê duyệt, Sở KH&CN địa phương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Công văn đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (bản chính)

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (bản kế hoạch phải có chữ ký của người đứng đầu cơ sở và dấu của cơ sở, có dấu giáp lai các trang và có trang bìa cứng)

 

Bản chính: 3
Bản sao:

File mẫu:


không