Đến tháng 3
UBND Huyện Cái Bè đã giải quyết

99,1 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/03/2023)