Đến tháng 3
UBND Huyện Chợ Gạo đã giải quyết

99,9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/03/2023)