Đến tháng 4
UBND Huyện Chợ Gạo đã giải quyết

100,0 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 15/04/2024)