Đến tháng 3
UBND Huyện Châu Thành đã giải quyết

98,9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/03/2023)