Đến tháng 6
UBND Thị xã Gò Công đã giải quyết

95,5 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 01/06/2020)