Đến tháng 7
UBND Huyện Gò Công Đông đã giải quyết

99,3 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 10/07/2020)