Đến tháng 4
UBND Huyện Gò Công Đông đã giải quyết

98,4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 17/04/2021)