Đến tháng 4
UBND Huyện Gò Công Tây đã giải quyết

99,3 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 16/04/2021)