Đến tháng 3
UBND Huyện Gò Công Tây đã giải quyết

99,9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 21/03/2023)