Đến tháng 5
UBND Huyện Gò Công Tây đã giải quyết

99,4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 15/05/2021)