Đến tháng 10
UBND Huyện Gò Công Tây đã giải quyết

99,4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 04/10/2022)