Đến tháng 1
UBND Huyện Gò Công Tây đã giải quyết

99,9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 28/01/2022)