Đến tháng 12
UBND thành phố Mỹ Tho đã giải quyết

96,8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 01/12/2023)