Tìm thấy 329 thủ tục

Toàn trình
Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Toàn trình
Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Toàn trình
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Toàn trình
Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo
Toàn trình
Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp
Toàn trình
Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã
Toàn trình
Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp
Toàn trình
Xét, cấp học bổng chính sách
Một phần (Trực tuyến)
Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.
Toàn trình
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Toàn trình
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Một phần (Trực tuyến)
Công nhận Hòa giải viên
Một phần (Trực tuyến)
Công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải
Một phần (Trực tuyến)
Thanh toán thù lao cho Hòa giải viên
Một phần (Trực tuyến)
Thôi làm Hòa giải viên
...