Tìm thấy 345 thủ tục

Một phần (Trực tuyến)
Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (DIEU23-QD11 THAY DIEU23_QD18)
Một phần (Trực tuyến)
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (DIEU22-QD11 THAY THẾ DIEU22_QD18)
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
Toàn trình
Cấp và tái cấp biển hiệu hoạt động xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn
Một phần (Trực tuyến)
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Một phần (Trực tuyến)
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước
Chưa trực tuyến
Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
Một phần (Trực tuyến)
Công bố hoạt động bến thủy nội địa
Một phần (Trực tuyến)
Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa
Toàn trình
Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Một phần (Trực tuyến)
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
...