Tìm thấy 400 thủ tục

Mức độ 4
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh
Mức độ 3
Cấp đổi Sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện
Mức độ 4
Cấp Giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp huyện
Mức độ 3
Cấp lại Sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện
Mức độ 4
Đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện
Mức độ 3
Điều chỉnh thay đổi trong Sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện
Mức độ 4
Tách Sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện
Mức độ 4
Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.
Mức độ 4
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Mức độ 4
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài
Mức độ 4
Chứng thực bản sao từ bản chính (tiếng Việt)
Mức độ 4
Chứng thực chữ ký.
...