Tìm thấy 130 thủ tục

Toàn trình
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
Toàn trình
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Toàn trình
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Toàn trình
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
Toàn trình
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
Toàn trình
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
Toàn trình
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
Toàn trình
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
Toàn trình
Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Toàn trình
Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Toàn trình
Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
Toàn trình
Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
Toàn trình
Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
Toàn trình
Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp
Toàn trình
Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
...