Tìm thấy 127 thủ tục

Toàn trình
Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động
Toàn trình
Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô
Toàn trình
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Một phần (Trực tuyến)
Cấp Giấy phép lái xe quốc tế
Toàn trình
Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
Toàn trình
Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia
Toàn trình
Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào
Toàn trình
Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ
Toàn trình
Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác
Toàn trình
Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào
Toàn trình
Cấp Giấy phép xe tập lái
Toàn trình
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất
Toàn trình
Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe)
Toàn trình
Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động
Toàn trình
Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác
...