Tìm thấy 127 thủ tục

Toàn trình
Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo
Toàn trình
Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng
Toàn trình
Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng
Một phần (Trực tuyến)
Cấp lại Giấy phép lái xe
Một phần (Trực tuyến)
Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế
Toàn trình
Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
Toàn trình
Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia
Toàn trình
Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào
Toàn trình
Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào
Toàn trình
Cấp lại Giấy phép xe tập lái
Toàn trình
Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)
Một phần (Trực tuyến)
Cấp mới Giấy phép lái xe
Toàn trình
Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác
Toàn trình
Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ
Toàn trình
Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý
...